Zapomněli jste heslo? Vytvořit účet

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem je Janex Sp. z o . o . se sídlem Koszalin 75-216, ul. Przemysłowa 11a (stav: aktivní), NIP: 6690500343, číslo REGON: 008201011, telefon: (94) 3477700, e-mail: biuro@janex.koszalin.pl

 

K čemu budou vaše osobní údaje použity?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem navázání nebo udržování obchodních vztahů mezi vámi a Janex Sp. z o. o., přímý marketing nabízených produktů, jakož i za účelem zasílání obchodních informací ve smyslu zákona o poskytování elektronických služeb, pokud jste s jejich zasíláním souhlasili.
 

Na jakém základě budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. a) nebo b) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES.

Oprávněný zájem společnosti Janex Sp. z o. o. je navazování nebo udržování obchodních vztahů s vámi a také přímý marketing nabízených produktů.
 

Je možné souhlas odvolat?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, není zákonným ani smluvním požadavkem a není podmínkou pro uzavření smlouvy. Můžete dát všechny nebo některé souhlasy, nebo žádný. Odvolání souhlasu je možné v jakékoli fázi a není spojeno s žádnými negativními důsledky. Souhlas lze odvolat libovolným zvoleným způsobem (e-mail, klasická pošta) tak, aby došlo ke zprávě společnosti Janex Sp. z o. o. Zpracování dat společností Janex Sp. z o. o. je právní od okamžiku udělení souhlasu do odvolání souhlasu, přičemž tento okamžik se rovná obdržení těchto informací společností Janex Sp. z o. o.
 

Kdy a komu můžeme předávat vaše údaje?

Pokud udělíte svůj souhlas, budeme vaše osobní údaje sdílet s přepravní společností za účelem doručení nabízených produktů a s výrobci nabízených produktů pro přímou přepravu. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Osobní údaje nebudou použity v procesech automatického profilování.

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím subjektům:

  1. Platebnímu operátorovi - za účelem provádění plateb
  2. Kurýrní společnost - k doručení objednávky
  3. Edrone Sp. z o. o., ul. 1 Lekarska , 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - za účelem používání  poštovního systému edrone.me , který se používá k zasílání newsletteru,
  4. Edrone Sp. z o. o.,  ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków , NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - pouze pro marketingové účely pro účely e-mailu, textové zprávy, kampaně na sociálních sítích spuštěné nebo označené Správcem pomocí edronový systém,

Správce informuje, že ke sledování akcí provedených uživatelem/zákazníkem v rámci webu Obchodu používá následující technologie:

  1. Sledovací kódy edrone - k analýze statistik webových stránek Obchodu, jakož i pouze pro marketingové účely a výhradně pro účely e-mailové kampaně, sms, sociálních médií spuštěných nebo označených Správcem pomocí systému edrone.


„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Co můžete dělat s údaji, které nám byly poskytnuty?

Zákazník/Uživatel internetového obchodu má po udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům, právo je kdykoli změnit, jakož i požádat Správce o jejich okamžité odstranění („právo být zapomenut“). .

Požadavky týkající se zpracování osobních údajů lze podávat e-mailem na adresu správce údajů:   biuro@janex.koszalin.pl
 

Do kdy budou vaše osobní údaje uloženy?

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu v souladu s platnými předpisy, včetně omezení nároků a daňových povinností.
Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili souhlas, budou uchovávány, dokud souhlas neodvoláte.
 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávanými kategoriemi vašich osobních údajů jsou údaje, které pocházejí přímo od vás (nebo byly poskytnuty vaším jménem) nebo osobní údaje, které byly shromážděny z veřejně dostupných zdrojů, zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon , korespondenční adresa .

Příjemci vašich osobních údajů jsou zaměstnanci a spolupracovníci, jakož i podpůrní partneři společnosti Janex Sp. z o. o. při své podnikatelské činnosti.
 

Jak kontaktovat inspektora osobních údajů?

Inspektor osobních údajů společnosti Janex Sp. z o. o. je Patryk Szulczewski. Kontaktovat můžete číslo 943 477 700

 

Kde můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů společností Janex Sp. z o. o.?

Máte právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu).

 

Zásady obchodu o cookies

Webový prohlížeč každého Uživatele může ukládat textové soubory, tzv. cookies. Tyto soubory obsahují informace nezbytné pro správné fungování webových stránek, zejména těch, které vyžadují autorizaci. Cookie je alfanumerický identifikátor, který je identifikován webovým prohlížečem používaným Uživatelem. Díky cookies může Obchod shromažďovat statistiky o relaci Uživatelů navštěvujících Obchod, což umožňuje Obchodu lépe přizpůsobit nabídku Obchodu potřebám Uživatele. Údaje shromážděné Obchodem jsou zcela anonymní a v žádném případě neumožňují identifikaci konkrétního Uživatele. 

Z obavy o bezpečnost svých Uživatelů Obchod neukládá osobní údaje Uživatelů Obchodu do souborů cookie. Tyto soubory používá Obchod pro následující účely: - udržování relace Uživatele, - přizpůsobení prezentovaného obsahu preferencím Uživatele, - vytváření statistik návštěv. 

V procesu implementace výše uvedených účelů může Obchod využívat nástroje nabízené třetími stranami, ale žádným způsobem neposkytuje osobní údaje nebo údaje, které by mohly přispět k identifikaci Uživatele pomocí cookies.
Uživatel má možnost nakonfigurovat prohlížeč tak, aby zabránil používání cookies nebo jejich automatickému mazání po dokončení návštěvy Obchodu. Ve většině webových prohlížečů může uživatel v nabídce nápovědy prohlížeče najít informace o tom, jak spravovat své soubory cookie. Zde také naleznete informace o tom, jak je odstranit a jak v budoucnu zablokovat možnost ukládání cookies na počítači Uživatele. 
Obchod  nedoporučuje  mazat soubory cookie ani je blokovat, protože to může ztížit nákup v obchodě a v některých případech tomu úplně zabránit.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl