Zapomněli jste heslo? Vytvořit účet

Statut

Internetový obchod Janexmarket.pl provozovaný na adrese lamp4home.com provozuje: Janex Sp. z o. o. se sídlem v Koszalinu na ul. Przemysłowa 11a, zapsaná v rejstříku podnikatelů, pod číslem KRS 0000138801, se základním kapitálem 1 024 000 plně splaceným, číslo NIP 669-050-03-43, Regon 008201011.

Glosář:

Store  - internetový obchod fungující na adrese lamp4home.com, prodávající zboží přes internet;
Pracovní dny  - všechny dny v týdnu od pondělí do pátku, kromě státních svátků;
Doba plnění objednávky  - doba, ve které Obchod dokončí objednávku a předá ji dopravci provádějícímu formu doručení zvolenou Zákazníkem;
Zákazník  – fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v Obchodě a má zákaznický účet;
Zákaznický účet  - databáze obsahující údaje o zákaznících sloužící k realizaci zadaných objednávek, historii objednávek, preference zákazníků týkající se vybraných funkcí obchodu, údaje o platbách a přeplatcích za objednávky;
Tradiční převod  - platba provedená Zákazníkem v bance prostřednictvím online nebo stacionárního účtu nebo na poště;
Elektronický převod  - platba provedená Zákazníkem z online bankovního účtu, prostřednictvím systému Pay-Pal nebo jiných online platebních systémů;

I. Příjem a realizace objednávek.

1. Informace obsažené na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu zákazníkům k podávání nabídek k uzavření kupní smlouvy.

2. Obchod prodává zboží a služby prostřednictvím internetu. Informace o zboží a službách zveřejňuje Obchod na adrese www.lamp4home.com

3. Zákazníkem Obchodu může být fyzická osoba s plnou nebo omezenou způsobilostí k právním úkonům a právnická osoba.

4. Objednávky od zákazníků přijímá webová stránka lamp4home.com 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

5. Pro nákupy v Obchodě je nutné mít aktivní e-mailový účet. Pro založení zákaznického účtu vyplňte formulář dostupný na  https://lamp4home.com/user/loginUser , včetně e-mailové adresy, zadejte heslo k účtu a přijměte předpisy.

6. Zákazník podáním objednávky podává prodávajícímu nabídku na uzavření smlouvy o prodeji zboží, které je předmětem objednávky. Potvrzení o přijetí objednávky zaslané Obchodem na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem představuje prohlášení o přijetí výše uvedené nabídky. V případě objednávek s formou platby „na dobírku“, podaných z nově vytvořeného Zákaznického účtu, obdrží Zákazník e-mail s žádostí o potvrzení objednávky. Obchod má právo požádat zákazníka o potvrzení objednávky i v případě jiných objednávek.

7. Aby mohl zákazník zadat objednávku, musí:

a. výběr objednaného zboží

b. výběr způsobu doručení a doručovací adresy a adresy, na kterou má být faktura vystavena (může se jednat o různé adresy),

c. výběr způsobu platby.

8. V případě nedostupnosti zboží, na které se objednávka vztahuje, na skladě, u dodavatelů Prodejny nebo z jiných důvodů a nemožnosti splnit objednávku Zákazníka, oznámí Obchod Zákazníkovi tuto skutečnost nejpozději do 30. ) dnů ode dne uzavření smlouvy a vrátí zaplacené peníze. Oznámení bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávkovém formuláři.

9. V případě nedostupnosti některého zboží, na které se vztahuje objednávka, na skladě, u dodavatelů Obchodu nebo z jiných důvodů bránících splnění objednávky ve lhůtě stanovené v této objednávce (např. zpoždění dodávky ze strany dodavatelů Obchodu ), Zákazník je informován o stavu objednávky a rozhoduje se, jak ji objednat. Zákazník má následující možnosti:

a. částečná realizace - volba této možnosti Zákazníka má za následek splnění objednávky pouze na dostupné zboží, Obchod je zproštěn povinnosti provést objednávku nedostupného zboží,

b. zrušení celé objednávky - Zákazníkova volba této možnosti zbavuje Obchod povinnosti dokončit objednávku.

10.Pokud Zákazník za zboží zaplatil - Obchod vrátí dlužnou částku v souladu s postupem popsaným v části VIII. Přeplatky.

11. Omezený počet zboží je určen pro akční výprodeje a výprodeje. Objednávky jsou zpracovávány v pořadí, v jakém byly přijaty potvrzené objednávky, až do vyčerpání zásob pokrytých touto formou prodeje ve skladu Obchodu nebo jeho dodavatelů.

11. Kupní smlouva se uzavírá v polštině.

12. Informací o přijetí objednávky k provedení je prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky uvedené v odst. 1. 6 výše a jeho převzetím Zákazníkem je uzavřena Kupní smlouva.

II. Změny v objednávkách.

1. Zákazník může provádět změny v objednávce nebo ji zrušit až do odeslání objednávky k expedici. Změny lze provést kontaktováním internetového obchodního oddělení e-mailem nebo telefonicky.

III. Ceny zboží.

1. Veškeré ceny zboží uvedené na webových stránkách Obchodu:

a. jsou uvedeny v české koruně,

b. obsahovat DPH,

c. neobsahují informace o nákladech na doručení.

2. Cena uvedená u každého produktu je závazná v okamžiku potvrzení objednávky ze strany obchodu.

3. Obchod si vyhrazuje právo měnit ceny zboží, provádět a zrušit akční akce a výprodeje, případně jejich změny. Výše uvedené právo nemá vliv na ceny zboží v objednávkách podaných přede dnem účinnosti změny ceny, podmínek akčních akcí nebo výprodejů.

4. Akce v Obchodě nelze kombinovat, pokud pravidla promo akce nestanoví jinak.

5. Náklady na doručení budou zahrnuty v hodnotě objednávky. Zboží je doručováno způsobem, který si zákazník zvolil a uvedl v objednávce.

IV.Doba vyřízení objednávky.

1. U každého produktu je uvedena předpokládaná doba přípravy objednávky k expedici. Jedná se o dobu od přijetí objednávky po zpracování do předání zásilky z Prodejny přepravci provádějícímu doručení, berou se v úvahu pouze pracovní dny. Objednávka zboží s různými dodacími lhůtami je odeslána po dokončení celé objednávky. Termín odeslání balíku je určen na základě zboží s nejdelší dodací lhůtou.

2. Doručení probíhá prostřednictvím:

a. Kurýrní společností GLS (obvykle 2-3 pracovní dny, doprava zdarma při objednávce nad 100 Kč)

3. V případě objednávky dodávky do místa určení mimo hranice členských států Evropské unie bude splatná cena zakoupeného zboží přiměřeně navýšena o hodnotu dlužného cla. Podrobné informace o výši splatných poplatků jsou k dispozici na následující internetové adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310

4. V případě vybraného zboží si Obchod vyhrazuje právo vyloučit některé formy doručení.

5. Při převzetí zásilky s objednávkou by měl zákazník zkontrolovat stav zásilky. V případě poškození nebo manipulace s obalem by měl být sepsán škodní protokol v přítomnosti kurýra nebo poštovního pracovníka. Zápis o škodě zaslaný Prodejně spolu s reklamací usnadní její posouzení.

6. Naše zboží dodáváme pouze do:
- zemí Evropské unie

V. Způsoby platby. Zahájení plnění objednávky.

1. Zákazník si může zvolit následující formy platby za objednané zboží s dodáním na území České republiky:

a. převodem na bankovní účet prodávajícího. Zpracování objednávky začíná po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

b. platební kartou, elektronickým převodem. Realizace objednávky začíná poté, co prodávající obdrží potvrzení o správném provedení operace od platebního operátora.

c. platba kartou:

  • Vízum
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

d. Rychlé převody PayU

2. Objednávky s doručením mimo Polsko lze platit pouze bankovním převodem v jednom z elektronických platebních systémů akceptovaných Obchodem. Realizace objednávky začíná poté, co Obchod obdrží potvrzení o správném provedení operace od platebního operátora.

3. V případě vybraného zboží si Obchod vyhrazuje právo vyloučit některé formy platby za objednávku.

4. Obchod si vyhrazuje právo vyloučit formu platby "dobírka" u zákazníka, který si nevyzvedne dvě po sobě jdoucí vyplněné objednávky splatné na dobírku, bez ohledu na formu doručení. Obnovení způsobu platby „platba na dobírku“ u daného Zákazníka probíhá po provedení další objednávky a vyzvednutí a zaplacení jiným způsobem než „na dobírku“.

VI. Stížnosti.

1. Na zboží se může vztahovat záruka výrobce nebo distributora. Podrobné podmínky záruky a její trvání jsou uvedeny v záručním listě vydaném ručitelem.

2. Je-li převzaté zboží vadné, může Zákazník dle své volby využít záručních práv přímo od ručitele (výrobce nebo distributora) v uvedených službách nebo práv, která mu náleží od prodávajícího z důvodu neplnění soulad zboží se smlouvou.

3. V případě nesouladu zboží se smlouvou má Zákazník právo na reklamaci v Prodejně. Toto právo je splatné 2 (dva) roky ode dne dodání zboží.

Veškerá spotřebitelská práva má zákazník, který je podnikatelem a provádí nákupy, které nesouvisejí s provozovanou podnikatelskou činností.

V tomto případě by měl Zákazník zaslat zboží zpět ekonomickou poštou na adresu Prodejny: 
Janex Sp. z o. o
. ul. Przemysłowa 11a 
75-216 Koszalin 
K vrácenému zboží prosím přiložte doklad o koupi. 
Prodejna nepřijímá žádné zásilky zaslané na dobírku.

Inzerované zboží je zasíláno na náklady prodávajícího.

4. Zákazník má právo využít záruku.


VII. Právo na odstoupení od smlouvy.

1. Kupující má právo od uzavřené smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy na základě zákona ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827, v platném znění).odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit zboží do čtrnácti dnů. Výše uvedené právo se vztahuje i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti. , zpřístupněných na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.
Prohlášení o odstoupení od smlouvy by mělo být zasláno na následující adresu: 
Janex Sp. z o. o
. ul. Przemyslowa 11a 
75-216 Koszalin

nebo e-mailem:
sklep@janexmarket.pl

 

2. Právo na odstoupení od smlouvy je spotřebiteli přiznáno ve lhůtě nejdéle 14 dnů, která začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem v den uzavření smlouvy o poskytnutí služby. je uzavřena. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel před jejím uplynutím zašle prohlášení o odstoupení od smlouvy na výše uvedenou adresu.

3. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou. To, co strany vypověděly, se vrací beze změny, pokud změna nebyla nutná v rámci běžného vedení. Vrácení by mělo být provedeno okamžitě, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené zboží vraťte na adresu:
Janex Sp. z o. o
. ul. Przemyslowa 11a 
75-216 Koszalin

4. Náklady na zpětné doručení zboží nese spotřebitel, pokud odstoupení nebylo způsobeno tím, že Janex Sp. z o. o. služby s nemovitostmi objednanými spotřebitelem.

5. Produkty Cleoni, Aquaform, Miviena a Cini & Nils, TRIO jsou produkty vyráběné na zakázku zákazníka. V průběhu realizace objednávky není možné tyto produkty vrátit nebo zrušit.

ZÁKON ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele čl. 38:

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo provozovnu nebo na dálku nemá spotřebitel u smluv:

3) ve kterých je předmětem služby nepřefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele
nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb;


VIII. Náhrada zákazníkovi. Přeplatky.

1. V případě okolností, které zavazují Obchod k vrácení částek zaplacených Zákazníkem na účet Obchodu, bude refundace provedena maximálně do 7 pracovních dnů.

2. V případě, že Zákazník provedl platbu elektronickým převodem, peníze budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena. V případě platby klasickým převodem, platbou na dobírku nebo v případě, kdy z důvodů, které Obchod nemůže ovlivnit, není možné identifikovat bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, bude refundace provedena na účet uvedený Zákazníkem. Přeplatek z účtu Zákazníka bude převeden na bankovní účet Zákazníka pouze na základě jeho pokynu. Pokyn je přenesen do Obchodu po přihlášení k účtu Zákazníka. Obchod si vyhrazuje právo ověřit totožnost zákazníka zasílajícího objednávku zpět.

V případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, budou peníze prodávajícímu vráceny na bankovní účet přiřazený k platební kartě Objednatele.

3. V případě přeplatků na účtu Zákazníka platí následující pravidla pro vrácení peněz:

a. přeplatek přesahující 5,00 PLN (řekněme: pět zlotých) může být použit na nákup v Obchodě nebo vrácen za podmínek popsaných v bodech 1 a 2,

b. přeplatek v hodnotě mezi 1,00 PLN (jeden) a 5,00 PLN (pět) lze použít na nákupy v Obchodě,

c. přeplatek nižší než 1,00 PLN (jeden) lze použít na nákupy v Obchodě do 6 (šesti) měsíců od přeplatku. V každém případě lze na žádost Zákazníka přeplatek vrátit za podmínek uvedených v bodě 2. Obchod nevrací přeplatky poštou.

4. Obchod nenese odpovědnost za nevrácení peněz nebo prodlení s datem vrácení, pokud Zákazník i přes výzvu zaslanou na jeho e-mailovou adresu neuvede číslo bankovního účtu, na který má být platba provedena nebo pokud neposkytne Obchodu všechny údaje potřebné k provedení platby. Obchod nenese odpovědnost za nevrácení nebo prodlení, pokud bylo způsobeno tím, že Zákazník uvedl nesprávné osobní údaje (jméno, příjmení, adresa) nebo nesprávné číslo účtu.

IX. Kdy a komu můžeme předávat vaše údaje?

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

X. Odpadní elektrická a elektronická zařízení.

1. Podle zákona ze dne 29. července 2005 o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (sbírka zákonů č. 180, pol. 1495) má zákazník při nákupu elektrozařízení právo na vrácení starého (použitého) zařízení stejného typu do obchodu, ve kterém zakoupil nový výrobek. Zákazníci Janexmarket.pl, kteří chtějí využít této možnosti, jsou požádáni, aby zaslali své použité vybavení na následující adresu: 
Janex Sp. z o. o
. ul. Przemyslowa 11a 
75-216 Koszalin 

2. Náklady na expedici použitého vybavení nese zákazník.

XI. Závěrečná ustanovení.

1. Kupní smlouva se uzavírá mezi Zákazníkem a Janex Sp. z o. o

2. Zboží prezentované na stránkách Internetového obchodu nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Informace o zboží uvedené na webových stránkách neznamenají, že je zboží dostupné na skladě Obchodu nebo u jeho dodavatelů.

3. Obchod nezodpovídá za zablokování správců e-mailového serveru zasílajícího zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem a za odstraňování a blokování e-mailů pomocí softwaru nainstalovaného na počítači používaném Zákazníkem.

4. Obchod nenese odpovědnost za chyby při vyřizování objednávky či jiných pokynů Zákazníka, vzniklé v důsledku uvedení nesprávných údajů Zákazníkem.

5. Obchod neodpovídá za transakce provedené neoprávněnými třetími osobami, které získaly přístup k účtu Zákazníka v důsledku toho, že Zákazník nedodržel zásady předběžné opatrnosti při používání přihlašovacího jména a hesla k účtu.

6. Zákazník má možnost používat webové stránky bez použití mechanismu cookies, což však může znamenat, že některé funkce nebo služby Obchodu nebudou správně fungovat. Pokud zákazník nesouhlasí s používáním cookies, měl by kdykoli v nastavení prohlížeče zvolit možnost cookies odmítnout nebo signalizovat jejich přenos.

7. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení polského práva, zejména občanský zákoník, zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, bod 827).

8. Tento řád je platný od 22. prosince 2014.

9. Obchod si vyhrazuje právo změnit Pravidla. Jakékoli změny Pravidel vstupují v platnost k datu uvedenému Obchodem, ne kratším než 7 dnů ode dne, kdy byly zpřístupněny na webových stránkách www.lamp4home.com. Objednávky podané před datem účinnosti změn těchto Pravidel jsou realizovány na základě ustanovení platných v den zadání objednávky.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl